Zajímají Vás informace o půjčce ve vašem regionu?

Jste na správném místě. Pro více informací klikněte na tlačítko Chci více info.

Bližší detaily

Půjčky Olomouc

26. 09. 2023

Olomouc je je statutární a univerzitní město v České republice. Bylo ve středověku centrem Moravy, do třicetileté války třetím největším městem zemí České koruny.

Vysněná půjčka

Půjčte si na cokoliv chcete. Vysoké procento schválených žádostí.

reklama

Půjčky Praha

22. 09. 2023

Praha je sídlem prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ústředních státních orgánů a jednoho ze dvou vrchních soudů. Dnešní podobu Prahy ovlivnilo jedenáct století.

Vysněná půjčka

Půjčte si na cokoliv chcete až do 5000 Kč a splňte si své sny.

reklama

Půjčky Brno

17. 10. 2023

Brno se svými obyvateli a rozlohou je 2.největším městem České republiky. Leží na soutoku dvou řek Svratky a Svitavy. Ve městě působí mnoho kulturních institucí a konají se zde kulturní akce.

Prominutí místního poplatku | Moderní Obec
Prominutí místního poplatku z důvodu odstranění tvrdosti na žádost poplatníka, násobek zvýšení místního poplatku nezaplaceného včas a ve správné výši a stanovení poplatku paušální částkou nesvěřuje zákon o místních poplatcích obecnímu úřadu, ale obci
1/98 - O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH | OBECNÍ ÚŘAD KVILDA
VYHLÁŠKA č. 1/98 O místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Kvilda schválilo dne 27.4.1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14 odst.1 písm.h), § 1
Konsolidace půjček do jedné | Optimální půjčka | Komerční ...
Ušetříte na poplatcích spojených se současnými úvěry. Nemusíte se starat o termíny splácení ani rušení úvěrů u stávajících bank. ... Změna ve smlouvě - osobní údaje klienta, změna čísla účtu (pouze v rámci KB) pro splácení úvěru nebo změna formy výpi
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní
ZMĚNA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, ČÁST TŘINÁCTÁ - Zákon ...
ZMĚNA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, ČÁST TŘINÁCTÁ - Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., znění k 1.4.2007; Vyměřování místních poplatků podle zákona o místních poplatcích a daňového řádu a vzory platebních výměrů
OZV 2/2011 Místní poplatek psi: Horní Rápotice
OBEC HORNÍ RÁPOTICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011. o místním poplatku ze psů. Zastupitelstvo obce Horní Rápotice se na svém zasedání dne 12.4.2011 usnesením č.53 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA Editio S No 463
pro státní rozpočet.1 Cílem bylo vytvořit teoretický, praktický a použitelný text pro studenty, akademiky, odborníky z praxe a také obce a města při stanovování, vybírání a vymáhání místních poplatků ve smyslu zákona o místních poplatcích. Obsahem je
Město Turnov Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním ...
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti. 1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
Místní poplatky -
Obec Dvory nad Lužnicí . Obecně závazná vyhláška č. 1/2003. o místních poplatcích . Zastupitelstvo obce Dvory nad Lužnicí vydává podle § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10,
Nebankovní půjčka ihned -
Dávejte si pozor na seznamy inspektor poskytovaných kupujícího agenty. Kupující agent a inspektoři na tomto seznamu mohou mít společný zájem, který není přínosem pro vás - je možné, že inspektor nebude zveřejňovat skutečné škody do domu, protože kupu